A Maldives police officer stands guard during a protest by supporters of former Maldivian president and presidential candidate Mohamed Nasheed, in Male, on November 10, 2013. The Maldives Supreme Court suspended the November 10 run-off presidential elections, a day after former president Mohamed Nasheed won the first round in his bid to return to power after being toppled 21 months ago. The highest court also suggested the second round be re-scheduled for next week as demanded by a defeated candidate. The United States sharply rebuked the Maldives' top court after it suspended a presidential election runoff scheduled for today, blocking the poll for the third time in two months. AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA (Photo credit should read Ishara S.KODIKARA/AFP/Getty Images)

32 ބްލެޓް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 32 ބްލެޓް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހުޅުމާލޭން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ ކަަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި މި ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އހަރުގެ ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ.

ރޭ މެންދަމު 01:50 ހާއިރު ހިންގި މިއޮޕަރޭޝަންގައި ހުޅުމާލޭގައި މިމީހާ ދިރިއުޅޭ ފްލެޓް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައިފާސްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 32 ބުލެޓް ފެނިފައިވާ ކަަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ،

މިމައްސަލަ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހާގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް