ރީކޯ މޫސަ މަޖިލީހަށް ވާދަ ނުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ނިންމަވައިފިއެވެ.

މޫސާ މަނިކު ވަނީ މިކަން މީޑިއާއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައި ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހަށް ވާދަ ނުކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރެއްވި ނަމަވެސް އެ ނިންމުން ނިންމެވި ސަބަބެއް މޫސަ ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވަން މޫސަ ނިންމެވިއިރު، މޫސަ ކުރިން ނިންމަވާފައިވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުން ލ.ގަމު ދާއިރާއަށް މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނާއެކު ހުންނެވި މޫސާ މަނިކު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީއާއެކު ރައީސް ޔާމީނާ ފެޔަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވިކަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ