މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯ

ޤާސިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ބައްލަވައިގެންފިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް!

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންމެބަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހިމް، އިތުރު ކައިވެންޏެއް ބައްލަވައިގެންފިކަމަށް މީސްމީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއްކަން "ފެށުން" އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

ޓްވިޓާގައި "ނައުޓީ" ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ އެކައުންޓުން ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޚަބަރު ލިބޭ ގޮތުގައި ޤާސިމް އިބްރާޙިމް، އދ. މާމިގިލީ ހަމީދު އާއި އއ. އުކުޅަސް އަސްރާގެ އަންހެންދަރި ރާނިޔާއާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.

ޤާސިިމްގެ އިތުރު ކައިވެންޏާ ގުޅުވައިގެން ދައުރުވާ ޓްވީޓެއްގެ ސްކްރީންޝޮޓް

މިނޫހާއި ވާހަކަދެއްކި ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ ޤާސިމްގެ އިތުރު ކައިވެންޏަކާއި ގުޅުވައިގެން މީސްމީޑީއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވާހަކައަކީ އެއްވެސް ޙަޤީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުންނަކީ އަދުގެ ސަރުކާރުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާޢިޝަތު ނަހުލާއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
393

ހިޔާލު

 1. Kaashi majaa

  gina anbinnaai inun ragalhu. heyo niyathiga kamah vaanama. transport minister nahoo hunnevee ok koh. gaasim adi 3 anbinnaai inas hiy furigen bandunavaa varuvefa.

 2. Mr,rondhaa

  Meehunge kirubo kudhinnaa indhegen kalo keetha kuranee adhives hitheh muskulhiyeh nuvey dho!

  3
  1
 3. Rondhaaase

  Adhives kalo muskulhien nuveytha

  2
  1
 4. Godhaa aisha

  Varah salhi

  4
  3
 5. މީހެއް

  Gaasim

 6. ޢަބްދުއްސައްތާރު.

  ކައިވެންޏަކީ ވިއްކަނީ ހުންނަ އެއްޗެއްނޫން.

  8
  2
 7. ހަގު އަނބި

  މަށޭ ކިޔާތަ؟?

  17
  2
 8. Fvm

  Aisha ah Mihaaru ihsaasvaane seytu ah timan na ah vure reethi kudin ves libidhaane kamah. Gongra shopkeeper

  31
  2
 9. މީހެއް

  އަދިއިތުރުހަތަރުއނބިންބޭނުންވާނެ ގާސިމް

  36
  6
 10. Gasim ge aishu

  Alhe rankiun Salhi tha

  25
  2
 11. kaashidhoo maama

  Mihaaru aisha ehera ulhey vattharakun ma namaves foohivaane. Aisha akah neyge aisga meehakah hadhaadhinee gasim kameh.fenvaru olhunee ministerkan dhineema

  65
  7
 12. ސުރު

  ހުވަދުއަތޮޅު ވިލިނގިލީ ޒައިނަބާގެ ފަރީދާގެ ދަރިއެއްގެ ދަރިއަކާޔޯ ވެސް އެބަ ކިޔާ!
  މަށަށް ޔަގީން ދޮގެއްކަން.

  30
  7
 13. ފާތުން

  ގާސިމްގެ ކިތައް އަނބިންތަ ތިބެނީ!!!!؟؟؟؟؟

  43
  6
  • Gaasim ge abin

   5
   Mihaaru limit vefa huree

   20
   3
  • hajja

   4. . thibeny

   3
   1
 14. maja

  Haha

  16
  2
 15. ޗާލީ 13

  ކުޑަކުދިންނާ ދޯ މިސޮރު މޮޔަވަނީ؟

  63
  6
  • ދޮހިކަރު

   އެސޮރާ ކުޑަކުދިން މޮޔަވަނީ ލާރިއަށް

   16
 16. ހާމިދު ޝާހިދު

  މަށަށް ފެނޭ ގާސިމް އާކޮށްލަން. މިހާރު ނަހުލާ އެ ޅުއްވާ ގޮތުން އެބަޖެހޭ އެ ޑިސިޝަން ނަންގަވަން. ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާ

  100
  2
 17. ާއުކުޅަސް މީހާ

  އުކުޅަހުގެ އަސްރާ ގެ ދަރިއޭ؟ އުކުޅަހުގަ ނުހުންނާނެ އަސްރާ އެއް! ތަނެއްދޮރެއް ނޭގުނަސް ޓްވީޓް ކުރާތި

  62
  7
  • މަރިޔަނބު

   ޔަގީންތަ

   14
   1
  • މީހެއް

   Maa molhah thi inguny

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް