އަލްހާން ފަހުމީ - ފޮޓޯ: ސަން އޮންލައިން

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމާއި ޚިލާފަށް، އިބޫގެ ސަރުކާރު ކޯޓު އަމުރުތަކަށް ބޯލަނބާނެ - އަލްހާން

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކޯޓުން ނެރުއްވި އަމުރުތަކާއި ޚިލާފަށް ދަޢުލަތް ހިންގަވާފައިވީނަމަވެސް، އިބޫގެ ސަރުކާރުން ކޯޓުން ނެރޭ ކޮންމެ އަމުރަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލްހާން ފަހުމީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސުލް ޖޫމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަކީ ސިޔާސީ ތަޖުރިބާ ބޮޑު ދޮށީ ބޭފުޅެއްކަމަށްވެސް އަލްހާންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަލްހާންއަކީ އެމްޑީޕީއާއެކު އިސްލާހީ ގިނަ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާން ލީޑަރެކެވެ.

"ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމާއި އިބޫ ސަރުކާރު ތަފާތުވާނެ. ޗާޓުން ބޭރުން ކޯޓުގެ އަމުރާ ޚިލާފަށް ދަޢުލަތެއް ނުހިންގަވާނެ" އަލްހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލްހާން ފަހުމީ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޝަނަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބަލައިނުގަތުމަކީ އެމްޑީޕީ ނިންމާފައިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އަދި އެމައްސަލައަކީ ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވާލުމަށާއި ޝަރުއީ ނިޒާމު ފުނޑާލުމަށް ހިންގަމުންދާ ޢަމަލުތަކެއް ކަމަށް އިިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައިވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މިދަނޑިވަޅުގައި ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް ފުލުހުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަންގާފައިވާކަންވެސްވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް