އޮޒެން ރިސޯޓްގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އޮޒެން ލައިފް މާދޫ ރިސޯޓްގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ 19:15 ހާއިރުއެވެ.

އެ ރިސޯޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގިކަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނު މޭޖަރ އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ ރިސޯޓްގައި އލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ޕެޓްރޯލް ފީފާއެއްގައި ކަމަށާއި، ރޯވި އަލިފާން އެ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުން ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން މާލެ ގެންނަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ، އެ ރިސޯޓްގެ ބިދޭސީ ތިން މުވައްޒަފުންނާއި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށެވެ. އަނިޔާވި މީހުން މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް