މާލޭގައި މީހަކު ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކޮށްފި

މާލޭގައި މީހަކު ރަހީނުކޮށް އެ މީހާއަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ

ފުލުހުންގެ ވިދާޅުވީ، މީހަކު ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅެ އެ މީހާއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު ހެނދުނު ދެ މީހަކު މާލެ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާ ކަމަށެވެ

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 22 އަހަރުގެ ދެ ފިިރިހެނެކެވެ.

މި މައްސައާއި ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން އިތުރު ތަފްސީލެއް ދީފައެއްނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް