ބަދިގެތެރޭން - ކަނަމަދު ކޭކު

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 150 ގްރާމް ކަނަމަދު  (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ނުވަތަ މުގުރާފައި)
 • 150 ގްރާމް ފުށް
 • 150 ގްރާމް ހަކުރު ( މުގުރައިފައި)
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑާރ
 • 2 ކުކުޅި ބިސް
 • 1 ސައިސަމްސަ ވެނީލާ އެސްންސް
 • 1 މެޒުމަތީ ސަމުސާ މާޖިރީން
 • 2/1 ޖޯޑު ޑަޗްލޭޑީ މިލްކް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރާނާފައި ހުރި ފުށާއި ބޭކިން ޕައުޑާރ އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ބިހާއި މާޖިރީނާއި ހަކުރު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ގިރާލާށެވެ. ދެން ފުށާއި ކިރު އެޅުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ގިރާލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ގިރުމުން ކަނަމަދާއި ވެނީލާ އެސެންސް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭގައި މާޖިރީން ނުވަތަ ތެޔޮފޮދެއް ހޭކުމަށްފަހު އަޅާލާށެވެ. އަދި އަވަނަށް ލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ފިހެވެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ރަނގަޅަށް ފިހެވުމުން ހުންނާނީ ކަނަމަދު ކޭކު ތައްޔާރު ކުރެވިފައެވެ.   

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު

 1. ?

  Emme fasheyhain items thr fennagotheh bunedheebalaa habaraa ehkon hunaathi vrh undhagoovey beynun items eh hoadhan

  • ޢަލީ ވިސާމް

   ބަދިގެތެރޭން ޖަހާފަ ސާޗް ކޮށްލައްވާ

 2. ?

  Search kongen beynuvaa items nufeney

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ