ބަދިގެތެރޭން - ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް

ފެށުން ބަދިގެތެރޭން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް ތައްޔާރުކުރާނެގޮތެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 ޖޯޑު ކަސްޓަރޑް
  • 2 ދަޅު ގެރިކިރު
  • 8 ޖޯޑުފެން
  • ޗޮކޮލެޓް ( ކުލަ ހިފާވަރަށް ޕްލޭން ޗޮކޮލެޓް)

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފެނުގައި ކަސްޓަރޑް ކޮޅު ގިރާލާފައި އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާށެވެ.މަޑުގިނީގައި ދޭފަތުން ހަލަމުން ކައްކާށެވެ. ރޯނުފިލަނީސް ހިކޭގޮތްވާނަމަ ފެން ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޮކިޖަހާ ކެކެންފެށީމާ ޗޮކޮލެޓްކޮޅާއި ކިރު އެއްކޮށްފައި ކެކިއޮލަވީމާ އުދުންމަތިން ބާލާށެވެ.

މިހާރު މިވަނީ ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
2
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ