އެމްއެމްޕީއާރްސީން ދޫކުރި ރަށްތަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވުމުން ޖަމީލް ފާޑުކިޔައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ދޫކުރި ރަށްތަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓުރީން ހުއްޓުވުމުން ޖަމީލް އެކަމަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކުގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަމަށްވާ އެނބޫދޫ މަޝްރޫއު އާއި ނަސަންދުރާ އާއި ނިއުޕޯޓްގެ މައްސަލަ ނުހުއްޓުވައި ހަމައެކަނި އެމްއެމްޕީއާރްސީން ދޫކުރި ރަށްތަކާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވުމުން އިންވެސްޓަރުންނާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދޭ ފަރާތްތައް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމުން ސަރުކާރަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ފަޅު ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި 55 ތަން ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ.  މިތަންތަނާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތައް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީންވަނީ ހުއްޓާލަން އަންގައިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް