އިމިގްރޭޝަންސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުންތަކެއް - ފޮޓޯ: ދައެޑިޝަން

އަނބިމީހާ ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަނބިމީހާ ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅެނިކޮށް އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާ ހިފަހައްޓާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަންސްއިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މިދެމީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވަނީ ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައެވެ. ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަންކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށްފަހު ބިދޭސީ ފިރިހެންމީހާ އޭނާގެ އަނބިމީހާ ކަމުގައި ބުނި އަންހެން މީހާ ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްލާ، އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފައިގެން ފުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށްވެސް އިމިގްރޭޝަންސްއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްޓަކާ ބިދޭސީ މީހާ މިހާރު ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަންސްގެ ޓްވީޓުގައިވާއިރު ދާދިފަހުން އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 24 މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް