މިހާރު ސައުދީގައި ޓްރެއިނިން ހަދަމުންދާ މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމުންދާ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އުމުރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާޒިޔާ ސައުދީއަށް ފުރާފައި ވާއިރު މި ޓުރެއިނިން ދަތުރު ނިންމައި އެނބުރި ގައުމަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މާޒިޔާއިން ސައުދީއަށް ކުރާ ޓުރެއިނިން މި ދަތުރުގައި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ފެށި ޓީމަކީ މާޒިޔާއެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ ދާދި ފަހުން އދ. މަހިބަދޫގައި ޕްރީ ސީޒަން ތަމްރީންތަކެއް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ