ހާލުދެރަވި މީހާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެއްނަނީ | ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މަސްވެރިއެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފި

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު މަސްދޯންޏެއްގައި ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިރޭ ބުނީ، ހއ. ތުރާކުނުގެ 34 ނޯޓިކަލް މޭލް ބޭރުން މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ "ކަނޑުމަސް" ދޯނީގައި ހުރި 54 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމީހާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްދީފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފް ނޯދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިރޭ 22:35 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައާއި އަދި ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެތަނުން އަނެއްތަނަށް މީހުން އުފުލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ