ފީޗާރޑް
13 ގަޑިއިރު ކުރިން
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޖާވާ އައިލެންޑުގައި ހުންނަ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ ގޮވާ، މިހާތަނަށް 13 މީހަކު މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ޖަވާ އައިލެންޑުގައި ހުންނަ “ސެމެރޫ” ފަރުބަދަ ގޮވުމާއެކު އެ ސަރަހައްދުން އެރި ބޮޑު