ފީޗާރޑް
3 މަސް ކުރިން
ހުޅުމާލެ ނިރޮޅުމަގުގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ ނިރޮޅުމަގުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކުން ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވާކަމަށް މިއަދު ހެނދުނު 10:07 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ