މާފުށީ ޖަލު - ފޮޓޯ: މިހާރު

މާފުށީ ޖަލުގެ ކެމެރާތައް ހަލާކުކޮށްލައި ޖަލު އޮފިސަރުން ގަޔަށް މިރުސްފެން ޖަހައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ނުރައްކާތެރި ކުއްވެރިން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޔުނިޓް ދެއެއްގެ ގޮޅިތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތައް ހަލާކުކޮށްލައި، ޖަލުގައި ޑިއުޓީ ކުރަމުންދިޔަ ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން ގަޔަށް މިރުސް ފެންޖަހައިފިއެވެ.

އިތުބާރުހިފޭ ތަރާތަކުން "ފެށުން" އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކެމެރާތައް ހަލާކުކޮށްލާފައިވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ޖަލުގެ ޔުނިޓް-2 ގެ ގޮޅިތަކުގައެވެ. އެ ޖަލުގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަނީ އެ ޔުނިޓްގެ ގޮޅިތަކުގައެވެ.

ޔުނިޓް ދެއެއްގައި 13 ގޮޅި ހުންނައިރު، އެތަނުން ދެ ގޮޅި ފިޔަވާ ހުރިހާ ގޮޅިތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ކެމެރާތައް ޤައިދީން މިރޭ ހަލާކުކޮށްލާފައިވާކަމަށް މިނޫހަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ޔުނިޓް-2 ގެ ގޮޅިތަކަކީ މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި، ނުރައްކާތެރި މާރާމާރީ އަދި ހައި-ޕްރޮފައިލްގެ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަނެވެ. އެއިން ކޮންމެ ގޮޅިއެއްގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ދެ ޤައިދީން ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓައެވެ.

"އެގޮޅިތަކުގެ ކެމެރާތައް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާއިރު، ބައެއް ޔުނިޓްތަކުން ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން ގަޔަށް މިރުސް ފެނާއި އެހެން ތަކެތި އުކި. އޭގެ ތެރޭގައި ފެނުގެ ތެރެއަށް މޫވް ސްޕްރޭ އެއްކޮށްފައިވެސް ޖަހާފައިވޭ." ނަން ހާމަކުރަން ނޭދޭ އިތުބާރުކުރެވޭ މަސްދަރަކުން ބުންޏެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގެ ޚާލަތު ގޯސްވަމުންދާއިރު، ބައެއް ގޮޅިތަކުން ތޫނުކޮށްފައިވާ ދަގަނޑުބުރިތައް އޮފިސަރުންނަށް ފެނިފައިވީ ނަމަވެސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ގުރޫޕް (އީއެސްޖީ) ގޮޅިތަކަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައިވުމުން އެތަކެތި އަތުލައިގަނެފައި ނުވާކަންވެސް މިނޫހަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުންވެސް ފޯނަށް ޖަވާބުދެއްވާފައި ނުވާތީވެ ކަރެކްޝަންސްގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

މާފުށީ ޖަލުގައި ނުރައްކާތެރި ކުއްވެރިން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ޔުނިޓް ދެއެއްގެ ގޮޅިތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތައް ހަލާކުކޮށްލައި، ޖަލުގައި ޑިއުޓީ ކުރަމުންދިޔަ ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން ގަޔަށް މިރުސް ފެންޖަހާފައި މިވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށްފަހު ޖަލުގެ ޚާލަތު ގޯސްވަމުންދާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ހިޔާލު

 1. އަހްމަދު

  މިހާރު ESG ބޭޭނުމެއް ނުވާނެ. އިމްރާނާއި މުނާޒު ވަދެ ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ. ހާސްނުވޭ.

  15
  • Officer

   Buhfulhi jahsany.

 2. Peace

  Islaamee shareeathugai vaagotha adhabu dheynama thihaa baivaru gaidheen thakei jalugai bahattaaka nujeheyne.

  13
  1
 3. Saleem

  Aaan thivany aharun buni goh dhuvaskolhakun polihun thibeynee golheega gaidheen thibeynee jalu balahattan #gaumugehaalath ?

  11
  1
  • މީހެއް

   Hama kandaelhigen bodu dhogu fathuraa baeh..el***amen amihllayah mithaa thibi meehunnah aniyaa kuranvegen jahsaa game

   1
   1
  • No one

   Jalu balahattani police eh noon.

   2
   1

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް