ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ބޮޑުއަގުގައި ޓެކްސީ ދަތުރު ކުރުމަކީ ހުއްދަވާނެކަމެއް ނޫން - ޝެއިޚް ޒައިދު

ސަރުކާރުން ޓެކްސީ އަށް ވަކި އަގެއް ކަނޑައެޅުމުން، އަމިއްލައަށް އަގު ހައްދަވައި އެއަށްވުރެ އަގު ބޮޑުކޮށް ދަތުރު ކޮށްދިނުމަކީ ހުއްދަވާނެކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. މި ޓްވިޓްގައި ޝެއިޚް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު މާލެއިން މާލެއަށް ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ވަރަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހުޅުމާލެއަށާއި ހުޅުލެއަށް ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަކީ ޚިދުމަތެއްކަން ދެނެގެން ޚިދުމަތް ދެއްވުމަށްވެސް ޝެއިޚް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާދަމާ އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓެކްސީ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާމެދު ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަންނަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް