ބަންޑުންޖަހާލި ދޯނި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ވެލި ބަރުކޮށްގެން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް މާލެ ކައިރިއަށް ބަންޑުން ޖަހާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ވިދާޅުވީ، ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މާލޭ އިޤްތިޞާދީ ބަނދަރާ ސަރަހައްދުން ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވާ ކަމަށާއި ދޯނީގައި އެބަގުތު 7 މީހުން ތިބިކަމަށެވެ.

"ދޯނީގައިތިބި 7 މީހުންގެ ތެރެއިން 6 މީހުން އެސްޓީއޯގެ ޒިބްރާ ޓަގަށް ވަނީ ނަގާފައި، އަދި އެކަކު ނަގާފައިވަނީ ކޯސްޓްގާޑް ލޯންޗަށް." އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަންޑުންޖަހާލި ދޯނި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:45 ހާއިރު ކަމަށެވެ.


ބަންޑުންޖަހާލި ދޯނިން ނެގި ބައެއް މީހުން - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ދޯނި ބަންޑުން ޖަހާލިއިރު ދޯނީގައި ތިބީ 6 ބިދޭސީންނާއި، ދިވެއްސެއް ކަމަށާއި، އެއް ބިދޭސީއެއްގެ ކަށިމަތި މަށައިގެންދިއުން ފިޔަވާ މީހަކަށް އިތުރު ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޑިންގީއެއް ބަންޑުންޖަހާލައި ގެއްލުނު އަންހެން ކުއްޖާ އަދިވެސް ފެނިފައި ނުވާއިރު، ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް