މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރަނިކޮށް އަތުލައިގަތް ބޯޓް - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުނު އިރާން ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުނު އިރާން ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދާދި ދެންމެ އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، އިރާނުގެ މި ބޯޓް އަތުލައިގެންފައިވަނީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގި ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވީ، އަތުލައިގަތް ބޯޓަކީ ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރާ ބޯޓެއް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ ކަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުނު އިރާން ބޯޓެއް އަތުލައިގެންފައި މިވަނީ، ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތިވެސް އަތުލައިގަނެފައިވަނިކޮށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ