އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯންޏަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިވެއްޖެ

ތެޔޮ ހުސްވެގެން އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯންޏަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ފުލުހުނަ ވިދާޅުވީ، 18 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 21:22 ހާއިރު ވ.ފެލިދޫއާ 6 މޭލު ބޭރުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ޅ.އަތޮޅުގެ ދޯންޏަކުން ޑީސަލް ހުސްވެގެން ދޯނި ހުއްޓިގެން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ފުލުހުން ވަނީ އެ ދޯނިން ވ.ތިނަދޫއިން ހަމަޖެއްސި ޑީސަލް ނަގައިގެން އެ ދޯންޏަށް ފޯރުކޮށްދީ، އެ ދޯންޏަށް އަލުން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދީފައި." ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޖީނު ހުއްޓުނު ދޯންޏަކަށް ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮދެއްވިއިރު، އެސަރަހައްދުހެ މޫސުން އާއްމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ