ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ މަސްފެންގަނޑު - ފޮޓޯ: އަވަސް

ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުން ވަނީ ވަރަށް ހީނަރުވެފައި - މުއިއްޒު

ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުންވަނީ ވަރަށް ހީނަރުވެފައި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ މަސްފެންގަނޑުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދައްކަމަށާއި ފެންގަނޑުގައި ފެހި ޖެހުމުގެ އިތުރުން ފެންދައުރުކުރާ ޕަމްޕުތައް ނުބަލަހައްޓާތީވެ މަސައްކަތް ނުކުރާތީ މަދިރި ފަނި އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ މަސްފެންގަނޑުގެ މޯޓަރު ޕަމްޕުތައް މަސައްކަތް ނުކުރާތާ އެއްމަސްވެފައި ވާކަމަށާއި، ޕާކްތައް ބެލެހެއްޓުންވަނީ ވަރަށް ހީނަރުވެފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމިނުގެ ދައުރުގައި މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާކުތައް ތަރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ މަސްފެންގަނޑު - ފޮޓޯ: އަވަސް

މި ސަރުކާރުންވެސް ހިތްފަސޭހަ މައިދާންތައް ހެދުމަށް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރަމަޟާން މަހަށް ނިންމަން ފެށީ ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗު އަދިވެސް ނުނިމޭއިރު ބީޗް އޮތީ ބޭނުންކުރެވޭ ޚާލަތެއްގައި ނޫނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް