މަސްވެރިންތަކެއް މަސް ބާނަނީ | ފޮޓޯ: މިހާރު

ދިވެހި ފަޅުވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެ

ދިވެހި ފަޅުވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިއްޖެ އެވެ.

މި ފަޅުވެރިޔާގެ ލޮލަށް ބުޅި ހެރިފައިވަނީ ކ. ދިއްފުށީ އިރުން 26 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށެވެ.

ބުޅި ހެރިފައިވަނީ “އަޒުމު”ނަމަކަށްކިޔާ ދޯނީގައި ހުރި 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފަޅުވިރިއެއްގެ ލޮލަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާ ކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާ ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:20 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ