ޑޮނަލް ޓްރަމްޕާއި އަނބިކަނބަލުން މެލޭނިއާ ޓްރަމްޕް...

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނަގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާއާއި، އޭނަގެ އަނބިކަނބަުން މެލާނިއާ ޓްރާމްޕް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ވަގުތުން ި،ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެނުމާއެކު، ޓްރަމްޕް ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަކީ އާދައިގެ ބައްޔެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ފުރަތަމަ ފެނުމާއެކުވެސް، އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް މާބޮޑު ފިޔަވަޅުތަކެއް ފުރަތަމަ ނާޅައެވެ. އެގޮތުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި މާސްކް އެޅުމަށްވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ދެކޮޅުހަދައިފައެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 215 ޤައުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މި ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވްވެ އަދި މީހުން މަރުވެފައި ވަނީވެސް އެމެރިކާއިންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ