ފޮޓޯ: އަވަސް

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ ހިޔާ ފްލެޓުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ކަރަންޓު ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެފައި ވަނީ ކޮނުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުންޏެވެ.

"ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް މާފަށް އެދެން." ސްޓެލްކޯއިން ބުންްޏެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާއިރު، ކަރަންޓް ކެނޑުމުން ލިފްޓްތައް މަސައްކަތް ނުކުރާތީވެ އެތާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް މިވަގުތު ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ އިތުރުންވެސް ހިޔާ ފްލެޓުގައި ހަރުކޮށްފައި ލިފުޓުތައް ހުއްޓޭ މައްސަލަތައް އެކި ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

16 ޓަވަރު ހިމެނޭ ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ހިޔާލު

  1. އާދަނު

    ކަރަންޓް ކެޑުމުން ފެން ވެސް ނުލިބޭ ހިޔާއަށް

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް