އެމެރިކާގެ ހިނގި ބަޑި ޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި ފަސްމީހަކު މަރާލައިފި

އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އިލިނޮއިސް ގައި ހިނގި ބަޑި ޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި ފަސްމީހަކު މަރާލައިފިއެވެ.

ބަޑި ޖެހުމުގެ މިހާދިސާ ހިނގައިފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މިހާދިސާގައި މަރުވެފައިވާ ފަސްމީހުންނަކީވެސް އެކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބަޑި ޖެހުމުގެ އަމަލު ހިނގައިފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ގެރީ މާޓިން ކިޔާ މީހެކެވެ. މި ހާދިސާގައި ގެރީ މާޓިންވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ފުލުހުންވަނީ މިހާދިސާ ހިނގި ސަބަބާއި ގުޅޭގޮތުން ބަހެއް ބުނުމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. ގެރީ މާޓިންގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ގުޅިގެން އޭނާވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.

ބަޑި ޖެހުމުގެ ހާދިސާތައް އެމެރިކާގައި ހިނގުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ ހާދިސާ ތަކުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް