އަދީބު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއްގައި - ފޮޓޯ: މިހާރު

އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދު އަށް ގެންގޮސްފި

ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ޓަގެއްގައި ރާއްޖެ އިން ފިއްލެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، އަލުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދު އަށް ރޭ ފަތިހު ދޫނިދު އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ޓަގް ބޯޓުގައި ފިލައިގެން ދިއުމުން އެމަނިކުފާނު ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވެފައި އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ހައްޔަރެއް ކަމަށް ނިންމައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރޭ ދަންވަރު އަމުރެއް ނުދިނެވެ.

މިއަދު 6:30 ހާއިރު އަދީބު ހައްޔަރުކުރީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އާ އަމުރެއްގެ މައްޗަށެވެ. އަދީބު އަލުން ހައްޔަރުކުރީ އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގ. ހުމަށި ގައި ހުންނަވަނިކޮށް ރޭ ފަތިހު 5:30 ގަ އެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ތުހުމަތު ކުރަނީ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމާއި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ކުށަށް އިއުތިރާފުވެ، ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ހެކި ބަސް ދެއްވުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ފިއްލެވި ކަމަށެވެ.

އަދީބު އަލުން ހައްޔަރުކުރިއިރު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އާ އަމުރެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރޭ އަދީބުގެ ބަންދު މަޖިލީހުގައި ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް