ނަފްސާއި ފުރާނައަކީ ތިމާގެ މިލްކެއް ނޫން – ޝެއިޚް ޒައިދު

އިންސާނާގެ ނަފްސާއި ފުރާނައަކީ އިންސާނާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫންކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދަން ނުޖެހުމަށް ނަސޭހަތް ދެއްވައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ، އިންސާނާގެ ފުރާނައަކީ "އަމާނާތެއް" ކަމަށެވެ.

"ކިތަންމެ ބޮޑު މުސީބާތެއް ޖެހުނަސް ކެތްތެރިވެލައްވާ! ﷲ ތަޢާލާ ހާލަތު ބަދަލު ކުރައްވާނެ. ޔަޤީން!" ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ދަންޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވާ ނިސްބަތް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ