ބޮޑު އަގުގައި ދަތުރުކުރި ޓެކްސީތަކެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ދަތުރުކުރި ޓެކްސީތަކެއްގެ ޑްރައިވަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެ އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގާއި ޙިލާފުވެ ބޮޑު އަގު ނަގާ ފަރާތްތައް “އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު” 5/2009 ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން 750 ރުރިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ގިނައިން ފައިސާ ނަގާ ޓެކްސީތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 7 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ފެށި އޮޕަރޭޝަނުގައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ، "އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު" 5/2009 ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ޚިލާފުވެގެން 6 ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނަގާނެ ރޭޓުތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތީރިޓީން މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް ނަގާނީ މިހާރު ވެސް ނަގާ 25 ރުފިޔާއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޓެކްސީ އަގުތައް:

- މާލެ- ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- ހުޅުލެ – މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- ހުޅުމާލެ – ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- ހުޅުލެ - ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- މާލެ- ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/75 ރުފިޔާ

- ހުޅުމާލެ – މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/75 ރުފިޔާ

މި އަގުގެ އިތުރަށް ޓެކްސީގެ ޑިކީއަށް އަރުވާ ދާގީނާއަކަށް ވެސް އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް