ހިންނަވަރު ޢީދު ޝޯ ހޫނުވެ ހަމަނުޖެހުމަކަށް

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ ޢީދު ޝޯގެ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހިންނަވަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޢީދު ޝޯ ބަލަންތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެރަށެއްގެ ބައެއްގެ މެދުގައި ޒުވާބުކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރޭ 00:18 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އެސަރަހައްދަށް ގޮސް އެމީހުންގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެމީހުން އެސަރަހައްދުން ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ ނައިފަރުން ޝޯ ބަލަން ދިޔަ ސަޕޯޓަރުންނާ ދެމެދުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް