ލ.ގަމުގައި ފެން ހިއްކަނީ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ކުއްލި ޚަބަރު: ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގަމުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ހައްދުންމަތީ ގަމަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ވިދާޅުވީ، ދެކުނަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ލ.ގަމަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން، ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ހައްދުންމަތީ ގަމަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވިއިރު، މެންދުރުން ފެށިގެން މ އަތޮޅާ ހައްދުންމައްޗާ ދެމެދަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުގެ މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ ހުވަދު އަތޮޅާ ހިސާބަށްވެސް މެޓު އޮފީހުން ވަނީ ޔެލާ އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

ގަމުން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

މެޓް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ ޔެލޯ އެލާޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެ ސަރަހައްދަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ބޯ ވާރޭގެ ސަބަބުން ގަމުގެ 7 ގެއަކަށް ފެން ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގެތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ސެންޓްރަލް އޭރިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް