އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދީފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުން އުފައްދާ އެސްއެމްއީ ބޭންކު ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް މިއަދު ދީފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ބޭންކަކީ 100 ޕަސެންޓު ސަރުކާރުން ހިއްސާވާ ބޭންކެއް ކަމަށާއި، މި ބޭންކަކީ އިގްތިސޯދު ކުރިއެރުވުމަށް ހާއްސަކޮށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލޯން ލިބުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ބޭންކެއްކަމަށެވެ.

އެސްއެމްއީ ބޭންކުގެ ސަބަބުން މާލީ ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެ ކަމުގައި އެމްއެމްއޭ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ލޯން ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމުގައެވެ. މި ބޭންކުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ހިއްސާވެސް އޮންނާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މާލެ، އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު، މިއިން ކޮންމެ ސިޓީއެއްގެ ކައުންސިލަކަށް %5 ހިއްސާ ހިމެނޭނެ ކަމަށްވެސް އެމްއެމްއޭ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.    

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ