މާލެ-ވިލިގިލި-ތިލަފުށި-ގުޅި ބްރިޖާގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

މާލެ-ވިލިގިލި-ތިލަފުށި-ގުޅި ބްރިޖާގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ސަރުކާރުން ބާއްވައިފިއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މާލެ-ވިލިގިލި-ތިލަފުށި-ގުޅި ބްރިޖާގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ހަރަކާތުގައި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސަލްޓަންޓް، އޮވޭ އަރުޕް ޕވޓ. ލޓޑ. ގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލީ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ." ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

https://twitter.com/MoNPImv/status/1206112488980267008?s=20

މާލެ – ވިލިމާލެ އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅާލާ ބްރިޖް އަޅަން 488 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން މިސަރުކާރުން ކުރިންވަނީ އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަބަބުން ގާއިމްވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއެކު އިގްތިސާދަށް ވެސް ފައިދާ ކުރާނެކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ