މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ އެލާޓްގައި ވިއްސާރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ ފ. އަތޮޅުން ތ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ލަފާކޮށްފައި ވަނީ މިރޭ 22:30އިން 1:30އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުތަކެއް ގައެވެ.

ރާއްޖެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ވައިޓް އެލާޓްވެސް ނެރެފައިވާ އިރު، އަންނަ ކޮޅިގަނޑުގައި ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށް މެޓްއޮފީހުންވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ