ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު | ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް 60 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 60 ކްރިޓިކަލް ކެއާ ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ މި ވެންޓިލޭތަރުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައެވެ.

އެމެރިކާއިން އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަަލައިނާ ޓެޕްލީޓްޒް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވިއިރު، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވެންޓިލޭޓަރުތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ، ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުލްރައްޒާގެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ