މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މިލަންދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ށ.މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސަޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ށ.މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، 21 އަހަރުގެ ޒުވާން ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

"ށ.މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން 2019 މެއި 27 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެހި އަޅާފައިހުރި 2 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، 1 ޔެތޮ ބިޑިއާއެކު 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ." ފުލުހުން މިރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އެ ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް