ލޫކާ ޖޮވިކް - ފޮޓޯ: ޗާލީ.ކޮމް

ރެއަލްމެޑްރިޑުން ލޫކާ ޖޮވިކް ރަސްމީކޮށް ދައްކާލައިފި

މެޑިކަލް ޓެސްޓްތަކަށްފަހު ލޫކާ ޖޮވިކް ރެއަލްމެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތު ބުދަދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސަންޓިއާގޯ ބާނަބޯގައެވެ.

ސާބިއާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޖޮވިކް 62 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ރެއަލްމެޑްރިޑުންގަތީ ޖޫންމަހުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ.

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޖޮވިކް ރެއަލްމެޑްރިޑްގެ ހުރިހާ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތަކަކުން ފާސްވެފައިވާއިރު ޖޮވިކް ރެއަލްމެޑްރިޑަށް މެޑިކަލްގެ ކަންތައް ނިންމުމަށް ގޮސްފައިވަނީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލިތުއާނިއާގެ މައްޗަށް ސާބިއާ ކުރި ހޯދި މެޗަށްފަހުގައެވެ. މިމެޗުގައި ޖޮވިކްވަނީ ހިތްގައިމު ލަނޑެއްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރެއަލްމެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓިނޯ ޕެރޭޒް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިއީ މުޅިން އާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ފެށުންކަމަށާއި ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި ކްލަބުތައް ލޯއަޅަމުން ދަނިކޮށް ރެއަލްމެޑްރިޑް ޚިޔާރުކުރީތީ ޖޮވިކަށް ޝުކުރުއަދާކުރާކަމަށް ޕެރޭޒް ބުނެފައިވެއެވެ.

" ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އުފާވެރި މީހަކީ އަހަރެން "ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޮވިކް ބުންޏެވެ.

ރެއަލްމެޑްރިޑާއި ގުޅުމަކީ ހަޔާތުގައި ނިންމި ބޮޑު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ރެއަލްމެޑްރިޑާއެކު ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރެވެންއޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޖޮވިކް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖޮވިކްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު ކަށަވަރު ވެގެންދާނީ ރެއަލްމެޑްރިޑްގެ ހުރިހާ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ކަންތައްތައް ނިމުމަށްފަހުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް