އީޕީއެލް - 19/20 ފެށޭ ހަފްތާގައި ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

އިނގެރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ 19/20 ސީޒަންގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލު އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 10 ގައި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ލިވަޕޫލް އަދި ނޯވިޗެވެ. ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތް ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަނޑިން އެރޭ 12:00 ގައެވެ.

ނިމުނު ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 ކުޅޭނީ ވެސްޓްހާމާއި ދެކޮޅަށެވެ.

މުބާރާތް ފެށޭ ހަފްތާގެ މެޗުތަކަށް ބަލާލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މެޗަކަށްއޮތީ އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:30 ގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

https://twitter.com/premierleague/status/1139079970272268288?s=20

ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން، ހަމައެރޭ އާސެނަލްގެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ނިއުކާސަލް އަދި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފެށޭނީ ރާއްޖެ ގަޑިން އެދުވަހު 06:00 ގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް