ރެއަލްމެޑްރިޑުން ހަޒާޑު ރަސްމީކޮށް ދައްކާލައިފި

ރެއަލްމެޑްރިޑުން މިހޫނު މޫސޫމުގެ ޓްރާންސްފާގައި އެކުޅުންތެރިއަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާރަލަމުންދިޔަ ބެލްޖިއަމްގެ އޭޑަން ހަޒާޑު ރަސްމީކޮށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ސަންޓިއާގޯ ބާނަބޯގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރެއަލްމެޑްރިޑްގެ 50 ހާހެއްހާ ސަޕޯޓަރުންވަނީ ބައިވެރިފައެވެ.

ރެއަލްމެޑްރިޑްގެ ރައީސް ޕެރޭޒްވެސް ބައިވެރި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހުނަރުވެރި ތަފާތު ކުޅުންތެރިއަކު މިއަދު ރެއަލްމެޑްރިޑާއި ގުޅިފައިވާއިރު މިއީ ކްލަބަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ދުވަހެއްކަމަށްވަނީ ބުނެފައެވެ.

" މިއަދު ރެއަލްމެޑްރިޑުން މިމަރުޙަބާ ކިޔަނީ ދުނިޔޭގެ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިއަކަށް. އެއީ އޭޑެން ހަޒާޑު. ހަޒާޑުގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ހުނަރު ދެކިލާ ހިތުން މިހުރީ ކެތްމަދުވެފައި " ޕެރޭޒް ބުންޏެވެ.

އެންމެ ކުޑައިރުންސުރެވެސް ރެއަލްމެޑްރިޑަށް ކުޅުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމުން އައި ހަޒާޑު އަލަށް ގުޅުން ކްލަބާއެކު ( ރެއަލްމެޑްރިޑް ) ކުޅެން މިހާރުވެސް ހުރީ ކެތްމަދުވެފައިކަމަށާއި ރެއަލްމެޑްރިޑާއެކު ގިނަ ތަށިތަކެއް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އުންމީދުގައި ހުރިކަމަށްވެސް ހަޒާޑު މިރަސްމިއްޔާތުގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޗެލްސީ ދޫކޮށް ރެއަލްމެޑްރިޑާއި ގުޅުނު ހަޒާޑު އެކްލަބާއެކު މިހާރު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާނީ 30 ޖޫން 2024 އަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް