"މިހާރު ހުރީ ހުސް ބިކިނީ އައިލެންޑްސް"

އެންމެންގެ ލަދު ހަޔާތް ކަނޑުވަން އުޅުމަކީ ގޯހެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ކޮޓަރީގައި ގެސްޓުން ގެންގުޅުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަކާލާތުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް ޒައިދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގައި ގޭގޭގެ ވަކި ކޮޓަރިތަކުގައި ފަތުރުވެރިން ގެންގުޅެވޭނެ ގޮތް އެޖެންޑާ 19 ގެ ދަށުން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ސިޔާސަތަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވީ، ގޭގޭގެ ވަކި ކޮޓަރިތަކުގައި ގެސްޓުން ގެންގުޅޭއިރު ބިކިނީ ލައިގެން ގެސްޓުން އޮރިޔާމުން ސިޓީންގ ރޫމަށް ނިކުންނައިރު ސިޓިންގރޫމް ސޯފާގައި ބައްޕަޔާ މަންމަޔާ ދަރިންނާ ތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"ކިހާ ޠާހިރު މަންޒަރަކަށް ވާނެތޯ؟! ސުބްހާނަﷲ! އެންމެންގެ ލަދުހަޔާތް ކަނޑުވަން އުޅުމަކީ ޖަރީމާއެއް." ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް ޒައިދު ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތާ ދެކޮޅު ނޫންކަމަށެވެ.

"ނަމަވެސް، އެ ތައާރަފް ކުރިއިރުވެސް އެންމެން ކީ ދުވަސްކޮޅަކުން ދޮން މީހުން ރަށްރަށުގައި އުޅެންފަށާނީ އޮރިޔާމުންނޭ! ގަވާއިދު އޮންނާނީ އޮތްތަނުއޭ! ކިހިނެތްތޯ ވީ ފަހުން؟ މިހާރު ހުސް ހުރީ ބިކިނީ އައިލެންޑްސް." ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ޝެއިޚް ޒައިދު ވިދާޅުވީ، ފައިސާއިން ޖީބު ފުރާލެވުނީމަ ނިމުނީ ނޫންކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް