ކ. ގުޅި

ކ. ގުޅީ ގޮނޑުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިއްވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކ. ގުޅީ ކުނި ގޮނޑުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާއި އެރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުން ބުނީ، ކުނި ކޮށީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ރަށު ތެރެއަށް ދުމާއި ވަހުގެ އަސަރު ކުރަމުންދާތީ އެ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ