ވަގަށް ނެގި ތިން ފޯނު ހޯދާ ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އދ. މަހިބަދޫގައި ހިނގި ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިރޭ ފުލުހުން ވިދާޅުވީ, 2019 މެއި 22 ވަނަ ދުވަހު އދ. މަހިބަދޫގައި ހިނގި ވައްކަމެއްގައި ގެއްލުނު 4 ފޯނުގެ ތެރެއިން 3 ފޯނު ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤުގެ ތެރެއިން ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 26 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައި." ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވާއިރު، އެފަދަ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ