ޡޫމް ރެސްޓޯރެންޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ތޯއޫމް ރެސްޓޯރެންޓްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމު ޙަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

ތޯއޫމް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ރޯވި އަލިފާން ގަނޑު މިހާރުވަނީ ނިންވާލާފައެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ބަދިގޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ކައިރީހުރި ޑަސްބިނެއްގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނި ނަމަވެސް، ފުލުހުން ބުނީ އަލިފާޏް ރޯވީ ގޭސްފުޅީގައި ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގައި މީހާކަށް އަދި އިމާރާތަކަށްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޓިފިޝަލް ބީޗް ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ، އަރަބި ކެެއުންތަކަށް ހާއްސަ ތޫމް ކެފޭގެ ބަދިގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ މިރޭ 10:20 ހާއިރު އެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓް ލިބުނުތާ ދެ މިނެޓް ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ހުރި، އަލިފާން ނިވާ ދެ ފުޅިއާ އެކު، ހާދިސާ ހިނގި ތަނަށް ގޮސް އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ބަދިގެއަށް ވެސް އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް