ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލަކާ އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ސައިކަލެއް ދުއްވަނިކޮށް މިރޭ މާލޭން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ސައިކަލެއްގައި އުޅޭ ކަމަށް ޝައްކުވެގެން ހުއްޓުވި އިރު ސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ބޯޑާއި ރަޖިސްޓްރީ ދިމާނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ވަނީ ސައިކަލް ދުއްވަން އިން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް ސައިކަލް ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވައްކަން ކުރުން އިތުރުވާއިރު، ވަގަށް ނަގާ ސައިކަލް ހޯދަން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފުލުހުން ދަނީ އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ހިޔާލު

  1. Husen

    noos ge heafing kiyaalumun heevanee vakkan kurumakee ramazaan mahuge alhukameh henneve.

ކޮމެންޓް ކުރުން ބަންދު

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް
ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް