އަލްހާން ފަހުމީ - ފޮޓޯ: އޭއޯ ނިއުސް

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ހުއްދަ ކުރަން އަލްހާން ގޮވާލައްވައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ކެނަބިސް" ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަ ކުރަން ފެންނަ ކަމުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ އަލްހާން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޓެގް ކުރައްވާ އަލްހާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ބޭނުންތަކަށް ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި މެދު މަޖިލީހުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަލްހާން ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ކެނަބިސް އިން ލިބޭ ފައިދާތައް ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ކެނަބިސް ސިއްހީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވީނަމަވެސް އެއްވެސް އިސްލާމީ ގައުމެއް އެހުއްދަ އަދި މިހާތަނަށް ދީފައެއްނުވެއެވެ.

ކެނަބިސް ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެކަމަށްް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް މިހާރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް ކެނަބިސް އެތެރެކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ