ޣާޒީ ސްކޫލް - ފޮޓޯ: ވަގުތު

މާލޭ ސްކޫލްތަކުގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން މާލޭގައި އިތުރުވުމާއި އެކު، ސުކޫލް ތަކުގެ ކިޔެވުން މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު މާލޭސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގައި ގްރޭޑް 9-12 އިގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި ކީ ސްޓޭޖް 4 އަކާއި 5 އެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ މިހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ލަފާގެ މަތީންކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރެކޭ އެއްފަދައިން އިތުރު ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށްވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަބަންދަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ޖުލައިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވާ ކިޔަވައިދޭން ފެށިއެވެ. އޭރުވެސް މާލެ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދެމުން ދިޔައީ ގްރޭޑް 9 އިން 12 ގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ކޭސްއެއް ނެތް ރަށްތަކުގައި ގްރޭޑް 1 އިން 12 އަށް ކިޔަވައިދެމުންދެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދާން ފެށުމާއެކު މިޑް ޓާރމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެމުން އައިސްފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އޭލެވެލް އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވާ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ