އެކުވެނި ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

އެކުވެނި ޓްރެކް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޅިވަރުކުޅޭ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ތަންތަން އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތު ދަށުން މާލެ އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައިވާ ދުވާ ޓްރެކް ސިންތެޓިކް ޓްރެކްއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ކޮންކްރީޓްގެ ފުރަތަމަ ލޭޔާރ އަޅަން ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްއާއި، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދުގެ އިތުރުން އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ތޮލާލްވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން މާލޭ އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ވެލި ޓްރެކް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕޮލިސް ވެލްފެއަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއު ހިންގާނީ ޕްރޮޖެކްޓްސް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.

2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ހަވާލުކުރެެވުނު ސިންތެޓިކް ޓްރެކްއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 231.75،543،12 (ބާރަ މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ސާޅިސް ތިން ހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސް ލާރި) ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެޓްރެކްއަކީ ގިނަބަޔަކު ކަސްރަތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ތަނަކަށްވާއިރު، އުންމީދަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް 11 ނޮވެމްބަރަށް ނިންމާލުން ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ