ރޮނާލްޑޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުރަތަމަ މެޗުން ޕިރްލޯއަށް މޮޅެއް

އަަންދްރެއާ ޕިރްލޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އިޓާލިއަން ސެރީއާގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސަމްޑޯރިއާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ޔުވެންޓަސްއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޔުވެންޓަސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގެ ލަނޑުތައް ޖަހާފައިވަނީ، ކުލުސެވްސްކީ އަދި ބޮނޫޗީގެ އިތުރުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. މަދު ސަޕޯޓަރުން ކޮޅަކާއެކު ކުޅުނު މިމެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ އިތުރު ފުރުޞަތުތައްވެސް ޔުވެސްޓަސްއަށްވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ގޯލްގެ ހުރަސް ދަނޑީގައި ޖެހުނު ރޮނާލްޑޯގެ ހަމަލާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ސާރީ ވަކިކޮށް މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާއި ޕިރްލޯ ޙަވާލުވިއިރު، އޭނާގެ އަތުގައި ކޯޗިން ލައިސަންސެއްވެސް ނެތެވެ. ޕިރްލޯ ކޯޗިން ލައިސަންސް ނަގާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ.

އުމުރުން 41 އަހަރުގައި ކުޅުން ހުއްޓާލި ޕިރްލޯގެ ރަސްމީ ފުރަތަމަ ކޯޗިން ވަޒީފާއަކީ ޔުވެންޓަސްގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ވަޒީފާއެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމުގެ ކޯޗުކަމާއި ޙަވާލުވިތާ 10 ވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން އޭނާއަށްވަނީ ޔުވެންޓަސްގެ ސީނިއާ ޓީމުގެ ކޯޗު މަޤާމު ދީފައެވެ.

އިންޓަ މިލާނުން ފާހަގަވި ޕިރްލޯ އެންމެ މޮޅަށް ކުޅުނީ 2001-2011 އަށް އޭސީ މިލާނުގައެވެ. އެ ޓީމާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. ފަހުން ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމާ އެކު ހަތަރު ފަހަރު އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. ޕިރްލޯ ރިޓަޔާރކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި އިޓަލީއަށް 116 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ޕިރްލޯވަނީ އިޓަލީއާއެކު 2006 ގެ ވޯލްޑް ކަޕްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސާރީ ވަކިކޮށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗަކަށް ޕިރްލޯ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
1
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ