ހަޑިވާންވީ ޒިނޭގެ އަމަލުތައް، ހަލާލުގޮތުގައި ކުރާ ކައިވެންޏެއް ނޫން - ޒައިދު

ހަޑިވާންވީ ޒިނޭގެ އަމަލުތައް ކަމަށާއި ހަލާލުގޮތުގައި ކުރާ ކައިވެންޏެއްނޫން ކަމަށް ޝައިޙް ޢަލީ ޒައިދް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޒައިދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ވިލާ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަޑިވާންވީ ހަރާމްގޮތުގައި ހިންގާ ޒިނޭގެ އަމަލުތަކާއި ރޭޕް ތައްކަމަށާއި ރުހުމާއެކު، ﷲ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ލިމިޓްގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކައިވެންޏެއް ނޫންކަމަށެވެ. ޒައިދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކައިވެންޏަކީ ﷲ ދެއްވި ބަރަކާތެއްކަމަށާއި އަދި ޒިނޭއަކީ އަމިއްލައަށް ލިބިގަންނަ ހަލާކެއްކަމަށެވެ.

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމާއި އެގާބިލުކަން އޮތްކަމުގައިވަނީނަމަ ކޮންމެ ފިރިހެނެކަށް 4 އަނބިން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
51
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ