ކަރެކްޝަންސް ސަރވިސް
2 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ހޯދާފައިވާ ވެހިކަލްތައް، އެ ސަރވިސްއާއި ރަސްމީކޮށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް