ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
1 އަހަރު ކުރިން
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ހުރިހާ އޮފީސް އިމާރާތްތަކާއި ގޯތިތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށެގެން ވަރަށް ފޯރިއާއެކު އެބަކުރިއަށްދެއެވެ. ފެނަކައިން ބުނީ “ފެނަކަ ކްލީނިން ޑޭ 2021″ގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ހަރަކާތް