ރަމަޟާން މަސް
2 އަހަރު ކުރިން
ރަމަޟާން މަހަކީ އެތައް ގޮތަކުން ޚާއްސަވެގެންވާ މަހެކެވެ. މާތްވެގެންވާ މަހެކެވެ. ބަަކާތްތެރިވެގެންވާ މަހެކެވެ. ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ 4 ވަނަ ރުކުނެވެ. އީމަންކަންކަމަތީ ދަރުމަޔާއި ޘަވާބަށް އެދިގެން ރޯދަ ހިފައިފިމީހާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާނެކަމުގެ އުފާވެރި