ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް އެމަޖެންސީގައި ޖައްސައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް އެމަޖެންސީގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޖައްސައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފްލައިޓް އެމަޖެންސީގައި ޖެއްސީ ނޯސް ލޭންޑިން ގިއަރުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެންނެވެ.

ފްލައިޓަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ދިމާވެގެން އެމަޖެންސީ ޕްރޮސީޖާތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ފްލައިޓް ޖައްސާފައި ވަނީ ގިނަ އިރުތަކެއް ފަހުންނެވެ.

މި ހާދިސާގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފްލައިޓް ރަންވޭގައި ޖައްސާފައިވާއިރު، އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަންއިން ވިދާޅުވީ، މާލެއިން ގަމަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓް Q2-118 އަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އެއް ގަޑިއިރާ 20 މިނެޓް ފްލައިޓް ނުޖެއްސި ހޭދަވި ކަމަށެވެ.

12:21 ގައި ޖައްސަން ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ އެ ފްލައިޓް ފްލައިޓް އެމަޖެންސީގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޖެއްސީ 1:37ގައި ކަމަށްވެސް މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
އަދާހަމަ
އަދާހަމަ